Sipariş Koşulları

 

 

İptal ve İade Koşulları

 

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL ve İADE KOŞULLARI


 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesinde, sipariş esnasında çıkan Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 2. ALICI sıfatıyla satın aldığınız ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabi bulunuyorsunuz.

 3.  Ürün sevkiyat/kargo bedeli belirtilmiş olan kargo ücretleri ALICI tarafından ödenecektir.

 4. Satın alınan her bir ürün, 30(Otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile  ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. 

 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve ilgili yasa ve yönetmeliklerde öngörülmüş ise garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. 

 6. Satıcı’nın öngörmesi mümkün olmayan mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez veya teslim edilemeyeceği kesinlik kazanır ise, durum ALICI’ya 3(Üç) gün içinde bildirilir. Bu durumda ALICI, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir. 

 7. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi banka havalesi veya EFT kanalı ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 (On dört)  gün içinde kendisine geri ödeme yapılır.

 8. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine aynıs üre içinde 14 (On dört ) gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir,

 

9.ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kanalı ile yaptığı kart ödemesini  iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan diğer tüm yükümlülükleri otomatikman sona erer.


 1. Ürün teslimi sonrası, ALICI'nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli Satıcı'ya ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından bu durum sebep gösterilerek  ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu ürünü 3(Üç) gün içerisinde nakliye gideri kendisine ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 2. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce kontrol ederek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almama hakkına sahip olup teslim alması durumunda malın/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Eğer bir hasar var ise kargo görevlisine hasar tespit tutanağı tutturulmalıdır. Hasar tespit tutanağı olmayan hasarlı ürünlerin iadesinin kabul edilmeyeceğini kabul etmiş sayılacaktır.

 3. ALICI, teslimden sonra alınan malı özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte faturanın da tüm nüshaları ile iadesi zorunludur. Ürünün ilk kullanımından doğan ve ALICI’ nın kusurunun olması mümkün olmayan kusur/gizli ayıp bunun dışındadır.

 

 1. ALICI, satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. 1. ALICI, Ambalajı açılmış, bozulmuş ve tekrar satılamayacak halde olan ürünlerin iadesi kabul edilmeyeceğini kabul etmiş sayılır. 

 

İADE / İPTAL / CAYMA HAKKI DURUMUNDA İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

ŞİRKET:  Erşanlı Kırtasiye

ADRES: Sahibiata mah. Başaralı Cad. No: 1/C Meram Konya

E-POSTA:İnfo@ersanlisanat.com

TEL :  0332 352 12 42 

Kapat